seprator

gebed iii

seprator
24August 2015
blog_shape

gebed iii

 

hier waar ek

in my vleeslikheid vasgeketting staan

nie een voet voor die ander kan sit nie

bly ek klou aan die onthou

van geloof

van hoop

en van liefde

 

ek bid vandag vir geloof

wat sal dit my baat

om te glo in wat my vlees voel

dit wat ek deur my oë sien

wat sal pyn en ellende my toevoeg

sonder geloof met hoop

in hoeveel liefde sal ek

op een plek kan bly staan

as my verstand my verlaat

my hart se klop skielik stop

 

ek bid vandag vir geloof

om seker te wees van dit wat ek hoop

te weet wat ek nie kan sien nie

dat die grootste hiervan

liefde ongeken en onverken

alle vrees sal oorwin

vandag bid ek

vir geloof


blog_shape
comma_first
Insert Text HERE..

Leave a Comment

shape
Copyright © 2015 Lieze Stassen. All rights reserved. Website by PC Hiccups | Graphics by Saake Botha
Translate »