seprator

vir my kindergoed

seprator
18April 2017
blog_shape

en as die koek-koek klok se kraai
teen die arms van tyd met nommers draai
raak dit stil hier binne my
hoor ek die die kindergoed se lag
in die agterkamers van my annale
‘n sagte murmelende liefdestaal
se koer in my binnehart
die toonhoogte gemaklik en volbors
rondo … minuet … allegretto … largo
genade se gawes
geskenke van my Here
geleen vir ‘n paar momente
wat ons doop met ‘n universele familienaam: tyd.

©LiezeStassen


blog_shape
comma_first
rondo ... minuet ... allegretto ... largo

Leave a Comment

shape
Copyright © 2015 Lieze Stassen. All rights reserved. Website by PC Hiccups | Graphics by Saake Botha
Translate »